Ledňáčci

 

Ledňáčci v současnosti nejsou plnohodnotným oddílem, protože se před pár lety kvůli absolutnímu nedostatku plavčíků spojili s Volavkami. Od té doby fungují jako chlapecká část oddílu Volavky & Ledňáčci. Za těch několik roků se ovšem počet stálých členů nově vzniklého koedukovaného oddílu podstatně zvýšil.

Zmiňovanému aktu spojení předcházela více než desetiletá samostatná existence; nedlouho po pádu komunismu vznikl (staro)nový vlčácký oddíl, ze kterého se postupem času stal oddíl skautský. Chlapci slavili úspěchy na poli vodáckých i orientačních závodů, členská základna se pomalu obměňovala. Na přelomu tisíciletí odstartoval odliv starších chlapců, kapitán oddílu založil rodinu a následně rezignoval na svou funkci. Exodus členů a nedostatek vedoucích vedl k výše zmiňovanému spojení. 

Kronika Ledňáčků má 4 díly a můžete si ji přečíst zde:

 O současném působení oddílu si můžete počíst na stránce Volavek.