O nás

Skautské středisko - přístav vodních skautů Modrá flotila sdružuje oddíly vodních skautů v Nymburce a ve Strakách.

Centrem vodních skautů v Nymburce je skautská vila Tortuga na Zálabí, kde probíhá převážná část našich akcí. Přístav sestává ze dvou oddílů: Volavky a Ledňáčci (pro dívky a chlapce od 6 let)  a Medůzy ve Strakách (dívky a chlapci od 6 let). Během roku se oddíly i družiny scházejí na pravidelných schůzkách, konaných zpravidla jednou týdně: 

Volavky & Ledňáčci - každou středu, 16:30-18:30, Mezinárodní skautské středisko Tortuga Nymburk.
Medúzy - každý pátek, 16:00-18:30, skautská klubovna Straky.